Công ty TNHH Kiểm toán U&I ("Uniaudit") - Thành viên của JPA International. Uniaudit được thành lập vào tháng 10 năm 2001 dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn theo Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trụ sở chính của U&I đặt tại Tòa nhà U&I, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, với văn phòng chi nhánh...

VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN